Τhe Electronics Laboratory offers postgraduate courses in two (2) Postgraduate Course Programs:

 

 

Τhe Electronics Laboratory offers undergaduate courses in the Department of Physics (optional & compulsory courses):

 
  • 3rd Semester

   • Electronics (compulsory)

     

  • 4th Semester

   • Electronics Laboratory (compulsory)

     

  • 7th Semester

   • Analog Electronics (div. compulsory)

   • Digital Electronics (div. compulsory)

   • Theory of Signals & Circuits (div. compulsory)

   • Introduction to Telecommunications (div. optional)

   • B. Sc. Thesis (optional)

    

  • 8th Semester

   • Digital Signal Processing (div. compulsory)

   • Intoduction to MicroComputers Architecture (div. compulsory)

   • Analog Electronics Laboratory (optional)

   • Digital Electronics Laboratory (div. optional)

   • Microelectronics (optional)

   • B. Sc. Thesis (optional)

 

©2008-2016 | Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Πανεπιστήμιο Πατρών