Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠMΣΕ στην Ηλεκτρονική & Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) κ. Κων/νος Βασταρούχας (Α.Μ. 1050782) θα παρουσιάσει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του, με τίτλο: "Σχεδίαση ολοκληρωμένου κυκλώματος εξομοιωτή εμπέδησης βιολογικών ιστών". Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνει την Πέμπτη 06/04/2017, στις 13.00, στην αίθουσα Φ3 (2ος όροφος, κτιρίου Β Φυσικής). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να την παρακολουθήσουν.

Ο επιβλέπων

Κ. Ψυχαλίνος, Καθηγητής

 

Περίληψη

Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, παρουσιάζεται ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα κλασματικής τάξης το οποίο εξομοιώνει μοντέλα βιολογικών ιστών και προσφέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Είναι πλήρως ολοκληρώσιμο.

2. Δεν απαιτούνται αντιστάτες, λόγω της χρήσης Τελεστικών Ενισχυτών Διαγωγιμότητας (Operational Transconductance Amplifiers-OTAs).

3. Είναι πλήρως προγραμματιζόμενο ως προς την συμπεριφορά του, και αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη επιλογή των τιμών των ρευμάτων πόλωσης.

Η σχεδίαση και επαλήθευση της λειτουργίας του συστήματος έγινε με χρήση του λογισμικού Cadence και του Design Kit που παρέχεται από την τεχνολογία AMS CMOS C35 0.35μm.

©2008-2016 | Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Πανεπιστήμιο Πατρών