ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4ο εξάμηνο)

 

Οι ώρες των εργαστηριακών τμημάτων είναι:

• Δευτέρα 09.00-12.00

• Τρίτη 10.00-13.00

• Τετάρτη 10.00-13.00

• Πέμπτη 10.00-13.00

• Παρασκευή 10.00-13.00

 

Οι εγγραφές στο Εργαστήριο θα γίνουν την Δευτέρα 12/02/2018 και Τρίτη 13/02/2018, από 10.00-11.00, στο χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής).

To Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 26/02/2018.

 

 

Προσοχή

Η 1η εργαστηριακή άσκηση για όλα τα τμήματα θα γίνει στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος (1ος όροφος), και αφορά το πρόγραμμα ανάλυσης κυκλωμάτων SPICE.

Θα πρέπει να έχει γίνει μελέτη της αντίστοιχης θεωρητικής παρουσίασης που υπάρχει στις σελίδες Π1 έως Π17 (Παράρτημα) των σημειώσεων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών.

 

Το πρόγραμμα για την 1η εργαστηριακή άσκηση φαίνεται παρακάτω:

o Τμήμα Δευτέρας: 26/02/2018 από 10.00-11.30

o Τμήμα Τρίτης: 27/02/2018 από 10.00-11.30

o Τμήμα Τετάρτης: 28/02/2018 από 10.00-11.30

o Τμήμα Πέμπτης 01/03/2018 από 10.00-11.30

o Τμήμα Παρασκευής 02/03/2018 από 10.00-11.30

 

Ρίο, 05/02/2018

Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

©2008-2016 | Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Πανεπιστήμιο Πατρών