Το Τμήμα Φυσικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» με ειδικεύσεις:

·         «Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα» («ElectronicsCircuits and Systems»)

·         «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας» («Electronics and Information Processing»)

·         «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος» («Applied Meteorology and Environmental Physics»)

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 

©2008-2016 | Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Πανεπιστήμιο Πατρών