Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Σ. Φωτόπουλος, Ν. Λάσκαρης.

Εκδόσεις, Συμμετρία 2019

(Only in Greek)

 

 

 

 

 

 

Integrated Filters for Short Range Wireless and Biomedical Applications, C. Laoudias, C. Psychalinos.

Springer 2011

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικά Ι, I. Haritantis

Αράκυνθος 2007

(Only in Greek)

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικά ΙΙ, I. Haritantis

Αράκυνθος 2007

(Only in Greek)

 

 

 

 

 

Ανάλυση και Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, C. Psychalinos

1. Preface

2. Contents

Κλειδάριθμος 2007

(Only in Greek)

 

 

 

 

Delta - Sigma Modulators Modelling, Design and Applications, G. Bourdopoulos, A. Pnevmatikakis, V Anastasopoulos and T.L. Deliyannis

1. Preface

2. Contents

3. Problem solutions

4. Typos

IMPERIAL COLLEGE PRESS, 2003

Dist: WORLD - SCIENTIFIC PUBLISHING Co, Pte. Ltd.

 

 

©2008-2016 | Department of Physics - Electronics Laboratory

University of Patras