Ανακοινώσεις

 1. (2/2/19) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (28/2/19) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
 3. (1/3/19) Ανακοινώθηκε ένα πρώτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 4. (1/3/19) Δημιουργήθηκε το eclass του μαθήματος στο eclass.upatras.gr.
 5. (8/3/19) Ανακοινώθηκε ένα δεύτερο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 6. (18/3/19) Ανακοινώθηκαν ενδεικτικές λύσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων.
 7. (1/4/19) Ανακοινώθηκαν ενδεικτικές λύσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων.
 8. (5/4/19) Ανακοινώθηκε ένα τρίτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 9. (15/4/19) Ανακοινώθηκε ένα τέταρτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 10. (10/5/19) Ανακοινώθηκε ένα πέμπτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 11. (24/6/19) Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης περιόδου Ιουνίου.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Δευτέρα 12:00-13:00 (Φ3)
Παρασκευή 11:00-13:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 12:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Συγγράμματα

 1. Π. Παπάζογλου, Μικροεπεξεργαστές (Αρχές και Εφαρμογές), Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
 2. Δ. Νικολός, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών , Εκδόσεις Παπακωνσταντίνου, 2017.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Το eclass του μαθήματος βρίσκεται εδώ (απαιτείται εγγραφή).
 2. Λύστε το Σταυρόλεξο των Δυαδικών Αριθμών.
 3. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ και οι λύσεις εδώ.
 4. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ και οι λύσεις εδώ.
 5. Οι εκφωνήσεις του τρίτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ και οι λύσεις εδώ.
 6. Οι εκφωνήσεις του τέταρτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ και οι λύσεις εδώ.
 7. Οι εκφωνήσεις του πέμπτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ και οι λύσεις εδώ.
 8. Μία περιγραφή του συνόλου εντολών του Intel 8085 βρίσκεται εδώ.
 9. Μία περιγραφή σχεδίασης μίας πολύ απλής CPU βρίσκεται εδώ ενώ ένας Java εξομοιωτής της βρίσκεται εδώ.
 10. Η περιγραφή σχεδίασης της RS-232 κάρτας για PC βρίσκεται εδώ.
 11. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι