Φωτογραφία Δημήτρη Μπακάλη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Φυσικής
Παν/μιο Πατρών
26500, Ρίο Αχαίας

Γραφείο: 105 (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής)
Τηλέφωνο: (2610) 99-6796
Email: bakalis@upatras.gr

Κατέχω τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στον τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Πατρών.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη σχεδίαση και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων.