Το σταυρόλεξο των δυαδικών αριθμών

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο με τους αντίστοιχους δυαδικούς αριθμούς. Στη συνέχεια επιλέξτε "Έλεγχος" για να δείτε τα αποτελέσματα. Εάν κολλήσετε, επιλέξτε "Υπόδειξη" για να δείτε το επόμενο δυαδικό ψηφίο. Επιλέξτε τον αριθμό στο πλέγμα για να εισάγετε τον αντίστοιχο δυαδικό αριθμό.
 1        2       
3       4        5   
         6     
7      8          
            
9    10            
    11     12       
            
 13         14      

Οριζόντια:

3. Ο δυαδικός αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό 37 του δεκαεξαδικού συστήματος.
7. Το -4 στο δυαδικό σύστημα σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2.
8. Το -35 στο δυαδικό σύστημα σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2.
9. Το δεκαεξαδικό ψηφίο E στο δυαδικό σύστημα.
12. Ο αριθμός 12 στο δυαδικό σύστημα.
13. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης 64-26 στο δυαδικό σύστημα.
14. Το δεκαεξαδικό ψηφίο 4 στο δυαδικό σύστημα.

Κάθετα:

1. Ο αριθμός 43 του οκταδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα.
2. Ο αριθμός +114 στο δυαδικό σύστημα σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2.
4. Ο αριθμός 20 στο δυαδικό σύστημα.
5. Ο αριθμός -6 στο δυαδικό σύστημα σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2.
6. Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του δεκαεξαδικού αριθμό 10 με τον δεκαδικό αριθμό 83 στο δυαδικό σύστημα.
10. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των δεκαεξαδικών ψηφίων A - E στο δυαδικό σύστημα.
11. Ο αριθμός +3 στο δυαδικό σύστημα σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2.