Ανακοινώσεις

 1. (06/02/13) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11/2/2013 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 2. (25/02/13) Ανακοινώθηκε το πρώτο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης Δευτέρα 1/4/2013.
 3. (04/03/13) Την Παρασκευή 8/3/2013 και ώρα 12:00-14:00 θα γίνει έκτακτο μάθημα.
 4. (11/03/13) Την Παρασκευή 22/3/2013 και ώρα 12:00-14:00 θα γίνει έκτακτο μάθημα.
 5. (31/03/13) Ανακοινώθηκε το δεύτερο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης Δευτέρα 13/5/2013.
 6. (22/04/13) Η πρόοδος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17/05/2013 και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα Φ3. Η εξεταστέα ύλη της προόδου βρίσκεται στο Χρήσιμο Υλικό.
 7. (17/05/13) Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται στο Χρήσιμο Υλικό.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Δευτέρα 15:00-18:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Συγγράμματα

 1. M. Morris Mano, Ψηφιακή Σχεδίαση (4η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
 2. J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Η εξεταστέα ύλη της προόδου βρίσκεται εδώ.
 4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Σύνολα ασκήσεων: 10%
Πρόοδος: 20%
Τελική γραπτή εξέταση: 70%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Οι βαθμοί των ασκήσεων και της προόδου υπολογίζονται μόνο την κανονική περίοδο (Ιουνίου).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι