Ανακοινώσεις

 1. (10/2/16) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (10/2/16) Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες στο χώρο του εργαστηρίου.
 3. (10/2/16) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18/2/16 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 4. (10/2/16) Οι εγγραφές στο εργαστήριο θα γίνουν από 15/2/16 έως και 18/2/16 στο χώρο του εργαστηρίου.
 5. (17/2/16) Τα εργαστήρια ξεκινάνε Τρίτη 23/2/16, Τετάρτη 24/2/16 και Παρασκευή 26/2/16.
 6. (28/3/16) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
 7. (11/4/16) Το επαναληπτικό εργαστήριο για ΟΛΑ τα τμήματα θα γίνει στις 10 Μαίου 1-2μμ σύμφωνα με την ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.
 8. (11/4/16) Οι εξετάσεις στο εργαστήριο θα γίνουν 24, 25 και 27 Μαίου σύμφωνα με την ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Βασίλης Αναστασόπουλος, Καθηγητής (Γραφείο: 2ος όροφος, E-mail: vassilis@physics.upatras.gr) (Παραδόσεις)
Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr) (Εργαστήριο)
Ζαχαρίας Ψυλλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (Εργαστήριο) (E-mail: psillaki@physics.upatras.gr)
Θωμάς Αργυρέας, Επιστημονικός Συνεργάτης (Εργαστήριο) (E-mail: argyreas@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Πέμπτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Δημήτρης Μπακάλης (Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00)

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Ο χρονοπρογραμματισμός του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.
 2. Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται εδώ.
 3. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 4. Οι πηγαίοι κώδικες των προγραμμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 5. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ, το αρχείο για το στάδιο 2 βρίσκεται εδώ και τα απαραίτητα αρχεία που θα χρειαστείτε για το στάδιο 4 βρίσκονται εδώ.
 6. Εξοικειωθείτε με τις εντολές επιλογής και επανάληψης μέσα από ένα παιχνίδι (GetCoding: πατήστε εδώ).

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Ο τελικός βαθμός της περιόδου Ιουνίου 2016 θα προκύψει κατά 30% από το βαθμό της εξέτασης στο εργαστήριο και κατά 70% από το βαθμό της εξέτασης στο αμφιθέατρο.

Ο τελικός βαθμός της περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 θα προκύψει κατά 100% από το βαθμό της εξέτασης στο αμφιθέατρο.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι