Ανακοινώσεις

  1. (08/02/12) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 15/02/2012 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  2. (14/02/12) Οι εγγραφές στα εργαστήρια θα γίνονται στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου από Τετάρτη 15/02/12 έως και Παρασκευή 17/02/12.
  3. (14/02/12) Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21/02/12.
  4. (22/03/12) Η εξέταση προόδου θα διεξαχθεί 3-5 Απριλίου. Δείτε σχετική ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.
  5. (14/05/12) H τελική εξέταση για όσους παρακολούθησαν το εργαστήριο φέτος θα διεξαχθεί 22-24 Μαίου. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.
  6. (18/05/12) H τελική εξέταση για όσους έχουν εκκρεμότητα από μεγαλύτερα έτη θα διεξαχθεί στις 19 Ιουνίου. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr) (Παραδόσεις - Εργαστήριο)
Βασίλης Αναστασόπουλος, Καθηγητής (Εργαστήριο)
Ζαχαρίας Ψυλλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (Εργαστήριο)
Θωμάς Αργυρέας, Επιστημονικός Συνεργάτης (Εργαστήριο)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τετάρτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Δημήτρης Μπακάλης (Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00)

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

  1. Ο χρονοπρογραμματισμός του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.
  2. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
  3. Οι πηγαίοι κώδικες των προγραμμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
  4. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ και τα απαραίτητα αρχεία που θα χρειαστείτε για το στάδιο 4 βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση προόδου : 30%
Τελική εξέταση : 70%

Σημείωση: Ο βαθμός της εξέτασης προόδου υπολογίζεται μόνο για την περίοδο Ιουνίου και όχι για την περίοδο Σεπτεμβρίου.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι