Ανακοινώσεις

  1. (04/02/10) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17/02/2010 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  2. (16/02/10) Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου από Τετάρτη 17/02/2010 έως και Παρασκευή 19/02/2010 να δηλώσουν εργαστηριακό τμήμα. Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την Τρίτη 23/02/2010.
  3. (06/05/10) Η εξέταση προόδου ματαιώνεται. Ο βαθμός της περιόδου Ιουνίου θα είναι ίσος με το βαθμό της τελικής εξέτασης.
  4. (27/05/10) Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου σύμφωνα με την ανακοίνωση που βρίσκεται στην είσοδο του εργαστηρίου.
  5. (12/07/10) Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης στην είσοδο του εργαστηρίου. Όποιος επιθυμεί μπορεί να δει το γραπτό του την Τετάρτη 14/07/2010 (12:00-13:00).
  6. (07/09/10) Η εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την ανακοίνωση που βρίσκεται στην είσοδο του εργαστηρίου.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής
Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)
Ιωάννης Κοσμόπουλος (Εργαστήριο), Αναπληρωτής Καθηγητής
Ζαχαρίας Ψυλλάκης (Εργαστήριο), Επίκουρος Καθηγητής
Θωμάς Αργυρέας (Εργαστήριο), Επιστημονικός Συνεργάτης
Γιώργος Σουλιώτης (Εργαστήριο), ΕΤΕΠ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τετάρτη 09:00-11:00 (Φ7 - ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Δημήτρης Μπακάλης (Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00)

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

  1. Ο χρονοπρογραμματισμός του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.
  2. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
  3. Οι πηγαίοι κώδικες των προγραμμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
  4. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ και τα απαραίτητα αρχεία που θα χρειαστείτε για το στάδιο 4 βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση προόδου : 30%
Τελική εξέταση : 70%

Σημείωση: Ο βαθμός της εξέτασης προόδου υπολογίζεται μόνο για την περίοδο Ιουνίου και όχι για την περίοδο Σεπτεμβρίου.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι