Ανακοινώσεις

 1. (23/02/09) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 25/02/2009 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 2. (23/02/09) Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου από Τρίτη 24/02/2009 έως και Πέμπτη 26/02/2009, να δηλώσουν εργαστηριακό τμήμα και να παραλάβουν τις εργαστηριακές σημειώσεις.
 3. (23/02/09) Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την Τρίτη 03/03/2009.
 4. (18/03/09) Την Παρασκευή 20/03/09 και ώρα 9:00-10:00 θα γίνει έκτακτο μάθημα προκειμένου να αναπληρωθεί το μάθημα της Τετάρτης 25/03/09.
 5. (01/04/09) Το εργαστήριο της Πέμπτης 02/04/2009, το οποίο δεν θα διεξαχθεί λόγω κατάληψης, θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 09/04/2009.
 6. (07/04/09) Η εξέταση της προόδου θα διεξαχθεί 28-30 Απριλίου. Σχετική ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.
 7. (06/05/09) Το μάθημα της Τετάρτης 13/05/09 δεν θα διεξαχθεί λόγω των φοιτητικών εκλογών. Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 15/5/09 και ώρα 9:00 στην αίθουσα Φ7.
 8. (06/05/09) Το εργαστήριο της Τετάρτης 13/05/09 θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 15/5/09.
 9. (18/05/09) Η τελική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί 2-4 Ιουνίου. Σχετική ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.
 10. (23/06/09) Οι βαθμοί της περιόδου Ιουνίου αναρτήθηκαν στην είσοδο του εργαστηρίου.
 11. (01/09/09) Η εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στις 11/09/09. Δείτε σχετική ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής
Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)
Ιωάννης Κοσμόπουλος (Εργαστήριο), Αναπληρωτής Καθηγητής
Ζαχαρίας Ψυλλάκης (Εργαστήριο), Επίκουρος Καθηγητής
Θωμάς Αργυρέας (Εργαστήριο), Επιστημονικός Συνεργάτης
Γιώργος Σουλιώτης (Εργαστήριο), ΕΤΕΠ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τετάρτη 09:00-11:00 (Φ7 - ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Δημήτρης Μπακάλης (Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00)

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Ο χρονοπρογραμματισμός του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.
 2. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 3. Οι πηγαίοι κώδικες των προγραμμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση προόδου : 30%
Τελική εξέταση : 70%

Σημείωση: Ο βαθμός της εξέτασης προόδου υπολογίζεται μόνο για την περίοδο Ιουνίου και όχι για την περίοδο Σεπτεμβρίου.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι