Ανακοινώσεις

 1. (24/09/11) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (05/10/11) Οι παραδόσεις γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. (10/10/11) Στην ενότητα "Χρήσιμο Υλικό" υπάρχουν οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών στους προσωπικούς σας υπολογιστές.
 4. (12/10/11) Από Πέμπτη 13/10/11 μέχρι Τρίτη 18/10/11 μπορείτε να προσέρχεστε στον χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου (1ος όροφος, δίπλα στην αίθουσα Φ2) για να δηλώσετε το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
 5. (18/10/11) Την Παρασκευή 21/10/11 και ώρα 12:00-14:00 θα γίνει έκτακτο μάθημα στην αίθουσα Φ7.
 6. (19/10/11) Τα εργαστήρια ξεκινάνε τη Δευτέρα 24/10/11.
 7. (08/11/11) Τη Δευτέρα 14/11/11 και ώρα 13:00-14:00 θα γίνει εργαστήριο αναπλήρωσης για όσους έχουν κάνει μία απουσία στο εργαστήριο.
 8. (05/12/11) Τη Δευτέρα 12/12/11 και ώρα 13:00-14:00 θα γίνει το τελευταίο εργαστήριο αναπλήρωσης για όσους έχουν κάνει απουσία στο εργαστήριο.
 9. (13/12/11) Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει 19, 20 και 23 Δεκεμβρίου στο χώρο του εργαστηρίου.
 10. (13/01/12) Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 06/02/2012 και ώρα 12:30-15:30 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, E-mail: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Πέμπτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Αντικείμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στους Η/Υ: Αναπαράσταση Δεδομένων. Υλικό και Λογισμικό.

Δομημένος Προγραμματισμός με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων /Αποτελεσμάτων.

Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y (Microsoft Windows, Word, Excel, Internet) και στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται εδώ.
 2. Οι σημειώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Fortran βρίσκονται εδώ.
 3. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 4. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ και τα απαραίτητα αρχεία που θα χρειαστείτε για το στάδιο 4 βρίσκονται εδώ.
 5. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 6. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 7. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ελέγχου γνώσεων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση εργαστηρίου: 25%
Γραπτή εξέταση: 75%

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι