Ανακοινώσεις

 1. (27/07/10) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (27/09/10) Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 05/10/10 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. (13/10/10) Στην ενότητα "Χρήσιμο Υλικό" υπάρχουν οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών στους προσωπικούς σας υπολογιστές.
 4. (15/10/10) Από την Δευτέρα 18/10/10 μπορείτε να προσέρχεστε στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου (1ος όροφος, δίπλα στην αίθουσα Φ2) για να δηλώσετε το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
 5. (25/10/10) Το εργαστήριο του μαθήματος θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα (2-4 Νοεμβρίου).
 6. (07/12/10) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
 7. (07/12/10) Την Τετάρτη 8/12 και Πέμπτη 9/12 θα γίνει διπλό εργαστήριο.
 8. (07/12/10) Την Παρασκευή 10/12 θα γίνει έκτακτο μάθημα 16:00-18:00 (4-6μμ) στην αίθουσα Φ2.
 9. (09/12/10) Την Τρίτη 14/12 (13:00) θα γίνει εργαστήριο αναπλήρωσης για όλους όσους έχουν κάνει απουσίες.
 10. (13/12/10) Η εξέταση του εργαστηρίου θα διεξαχθεί 11-13 Ιανουαρίου 2011.
 11. (14/12/10) Την Παρασκευή 17/12 θα γίνει έκτακτο μάθημα 16:00-18:00 (4-6μμ) στην αίθουσα Φ2.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, E-mail: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Πέμπτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Αντικείμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στους Η/Υ: Αναπαράσταση Δεδομένων. Υλικό και Λογισμικό.

Δομημένος Προγραμματισμός με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων /Αποτελεσμάτων.

Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y (Microsoft Windows, Word, Excel, Internet) και στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται εδώ.
 2. Οι σημειώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Fortran βρίσκονται εδώ.
 3. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 4. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ και τα απαραίτητα αρχεία που θα χρειαστείτε για το στάδιο 4 βρίσκονται εδώ.
 5. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 6. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 7. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ελέγχου γνώσεων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση εργαστηρίου: 25%
Γραπτή εξέταση: 75%

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι