Ανακοινώσεις

 1. (1/10/15) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (22/10/15) Tο μάθημα της Παρασκευής 23/10/2015 θα διεξαχθεί 10-11πμ αντί για 11-1μμ.
 3. (22/10/15) Αναρτήθηκε ένα πρώτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 4. (29/10/15) Αναρτήθηκε ένα δεύτερο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 5. (29/10/15) Tο μάθημα της Παρασκευής 6/11/2015 θα διεξαχθεί 10-1μμ αντί για 11-1μμ.
 6. (11/11/15) Αναρτήθηκε ένα τρίτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 7. (18/11/15) Αναρτήθηκε ένα τέταρτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 8. (22/11/15) Αναρτήθηκε ένα πέμπτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 9. (26/11/15) Tο μάθημα της Παρασκευής 4/12/2015 θα διεξαχθεί 10-1μμ αντί για 11-1μμ.
 10. (2/12/15) Αναρτήθηκε ένα έκτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 11. (9/12/15) Αναρτήθηκε η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Πέμπτη 11:00-12:00 (Φ3)
Παρασκευή 11:00-13:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 12:00-13:00

Συγγράμματα

 1. Π. Παπάζογλου, Μικροεπεξεργαστές (Αρχές και Εφαρμογές), Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
 2. Ι. Κάβουρας, Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών (7η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Οι εκφωνήσεις του τρίτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 4. Οι εκφωνήσεις του τέταρτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 5. Οι εκφωνήσεις του πέμπτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 6. Οι εκφωνήσεις του έκτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 7. Μία περιγραφή του συνόλου εντολών του Intel 8085 βρίσκεται εδώ.
 8. Μία περιγραφή σχεδίασης μίας πολύ απλής CPU βρίσκεται εδώ ενώ ένας Java εξομοιωτής της βρίσκεται εδώ.
 9. Η περιγραφή σχεδίασης της RS-232 κάρτας για PC βρίσκεται εδώ.
 10. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι