Ανακοινώσεις

 1. (20/2/17) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (20/2/17) Συνάντηση ενημέρωσης την Τετάρτη 22/2/17 και ώρα 11πμ στο χώρο του εργαστηρίου.
 3. (8/3/17) Έναρξη εργαστηρίου την Τρίτη 14/3/17 και ώρα 10πμ στο χώρο του εργαστηρίου με την Ασκηση 1.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Γεωργία Κούκιου, (Γραφείο: 2ος όροφος, Email: gkoukiou@upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες εργαστηρίου: Τρίτη 10-1μμ (Χώρος Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Γεωργία Κούκιου (Πέμπτη 4-6μμ, Παρασκευή 10-12)

Συγγράμματα

 1. Δ. Μπακάλης, Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Εργαστηριακές Ασκήσεις), Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.
 2. W. Kleitz, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (8η έκδοση), Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2011.
 3. S. Brown, Z. Vranesic, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL (3η έκδοση), Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2011.
 4. M. Morris Mano, M. Ciletti, Ψηφιακή Σχεδίαση (5η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2013.
 5. J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαφάνειες (θεωρίας και εργαστηρίου)

Χρήσιμο Υλικό

 1. Ο χρονοπρογραμματισμός του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.
 2. Ο κανονισμός του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.
 3. Τα φύλλα δεδομένων (datasheets) των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων βρίσκονται (συμπιεσμένα) εδώ.
 4. Ένα τυπολόγιο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο βρίσκεται εδώ.
 5. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.
 6. Μια εφαρμογή για πίνακες αλήθειας, ελαχιστόρους, μεγιστόρους και χάρτες Karnaugh βρίσκεται εδώ.
 7. Σημειώσεις για την ανάλυση/σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων καθώς και για αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες και αθροιστές βρίσκονται εδώ.
 8. Σημειώσεις για την πλακέτα IDL-800 του εργαστηρίου βρίσκονται εδώ.
 9. Εισαγωγικές σημειώσεις για το πρόγραμμα Altera Quartus II βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι