Ανακοινώσεις

  1. (28/2/18) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Βασίλης Αναστασόπουλος, Καθηγητής (Γραφείο: 1ος όροφος, E-mail: vassilis@physics.upatras.gr) (Παραδόσεις-Εργαστήριο)
Ζαχαρίας Ψυλλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (Εργαστήριο) (E-mail: psillaki@physics.upatras.gr)
Θωμάς Αργυρέας, Επιστημονικός Συνεργάτης (Εργαστήριο) (E-mail: argyreas@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Πέμπτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Τρίτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου:

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

  1. Ο χρονοπρογραμματισμός του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.
  2. Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται εδώ.
  3. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
  4. Οι πηγαίοι κώδικες των προγραμμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
  5. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ και το αρχείο που χρειάζεστε βρίσκεται εδώ.
  6. Εξοικειωθείτε με τις εντολές επιλογής και επανάληψης μέσα από ένα παιχνίδι (GetCoding: πατήστε εδώ).

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει κατά 100% από το βαθμό της εξέτασης στο αμφιθέατρο.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι