Ανακοινώσεις

 1. (25/04/07) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 02/05/2007 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 2. (25/04/07) Το εργαστήριο του μαθήματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Τρίτη 08/05/2007.
 3. (27/04/07) Από τη Δευτέρα 30/04/07 μπορείτε να προσέρχεστε στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου (1ος όροφος, απέναντι από την αίθουσα 107) για να δηλώσετε το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε και να παραλάβετε το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων.
 4. (30/04/07) Αναρτήθηκε ο χρονοπρογραμματισμός των ασκήσεων στην είσοδο του εργαστηρίου.
 5. (17/05/07) Αναρτήθηκαν παροράματα των σημειώσεων στην ενότητα "Χρήσιμο Υλικό".
 6. (24/05/07) Ανακοινώνεται ότι η εξέταση προόδου που θα διεξαχθεί 19-21 Ιουνίου θα καλύψει τα αντικείμενα των 6 πρώτων εργαστηριακών ενοτήτων του φυλλαδίου.
 7. (04/06/07) Αναρτήθηκε στην είσοδο του εργαστηρίου ανακοίνωση σχετική με την εξέταση προόδου.
 8. (14/06/07) Αναρτήθηκε στην ενότητα "Χρήσιμο Υλικό" διορθωμένη έκδοση της άσκησης Β του τμήματος ΙΙ της ενότητας 6.
 9. (04/07/07) Ανακοινώνεται ότι η τελική εξέταση που θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου θα καλύψει τα αντικείμενα όλων των εργαστηριακών ενοτήτων του φυλλαδίου.
 10. (04/07/07) Αναρτήθηκε στην είσοδο του εργαστηρίου ανακοίνωση σχετική με την τελική εξέταση.
 11. (26/07/07) Πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο η τελική εξέταση.
 12. (11/09/07) Αναρτήθηκε στην είσοδο του εργαστηρίου ανακοίνωση σχετική με την εξέταση Σεπτεμβρίου.
 13. (28/09/07) Πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο η εξέταση Σεπτεμβρίου στις 27/09/07.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής
Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)
Ιωάννης Κοσμόπουλος (Εργαστήριο), Αναπληρωτής Καθηγητής
Ζαχαρίας Ψυλλάκης (Εργαστήριο), Επίκουρος Καθηγητής

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τετάρτη 09:00-11:00 (Φ7 - ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Δημήτρης Μπακάλης (Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00)

Βιβλίο

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Ο χρονοπρογραμματισμός του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.
 2. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 3. Οι πηγαίοι κώδικες των προγραμμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 4. Τα παροράματα των σημειώσεων των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 5. Η διορθωμένη έκδοση της άσκησης Β του τμήματος ΙΙ της ενότητας 6 βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση προόδου : 30%
Τελική εξέταση : 70%

Σημείωση: Ο βαθμός της εξέτασης προόδου υπολογίζεται μόνο για την περίοδο Ιουνίου και όχι για την περίοδο Σεπτεμβρίου.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι