Ανακοινώσεις

 1. (21/8/16) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (30/9/16) Οι διαλέξεις θα αρχίσουν την 11η Οκτωβρίου 2016.
 3. (11/10/16) Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες στο χώρο του εργαστηρίου.
 4. (17/10/16) Οι δηλώσεις προτίμησης τμημάτων για το εργαστήριο γίνονται στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου μέχρι και Παρασκευή 21/10/16.
 5. (1/11/16) Τα εργαστήρια του μαθήματος ξεκινάνε από Τρίτη 8/11/16.
 6. (28/11/16) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
 7. (12/12/16) Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα γίνουν 17, 18 και 20 Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με την ανακοίνωση στην είσοδο του εργαστηρίου.
 8. (22/12/16) To επαναληπτικό εργαστήριο (υποχρεωτικό για ΟΛΟΥΣ όσους έχουν 2 απουσίες) θα γίνει την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 2-3μμ.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασόπουλος, Καθηγητής (Γραφείο: 2ος όροφος, E-mail: vassilis@physics.upatras.gr)
Εργαστήριο: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 1ος όροφος, E-mail: bakalis@physics.upatras.gr)
Ζαχαρίας Ψυλλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (E-mail: psillaki@physics.upatras.gr)
Ιωάννης Κιουτσιούκης, Επίκουρος Καθηγητής (E-mail: kioutio@upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Πέμπτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: ,

Αντικείμενο Μαθήματος

Δομημένος Προγραμματισμός στους Η/Υ με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων /Αποτελεσμάτων.

Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Συγγράμματα

Διαφάνειες κ.λπ.

Χρήσιμο Υλικό

 1. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται εδώ.
 2. Οι σημειώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Fortran βρίσκονται εδώ.
 3. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 4. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ και το αρχείο που χρειάζεστε βρίσκεται εδώ.
 5. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 6. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 7. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ελέγχου γνώσεων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 8. Εξοικειωθείτε με τις εντολές επιλογής και επανάληψης μέσα από ένα παιχνίδι (GetCoding: πατήστε εδώ).

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση εργαστηρίου: 25%
Γραπτή εξέταση: 75%

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι