Ανακοινώσεις

 1. (07/07/07) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (28/09/07) Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου με βάση το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα που πήρατε στα χέρια σας κατά την εγγραφή σας στο τμήμα Φυσικής.
 3. (16/10/07) Από την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου μπορείτε να προσέρχεστε στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου (1ος όροφος, δίπλα στην αίθουσα Φ2) για να δηλώσετε το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
 4. (18/10/07) Οι εισαγωγικές σημειώσεις της Πληροφορικής και οι εργαστηριακές σημειώσεις θα διανέμονται από την Τρίτη 23/10/2007 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:30-12:30 στο γραφείο 207 (2ος όροφος).
 5. (25/10/07) Το εργαστήριο του μαθήματος θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να προσέρχεται στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου τη μέρα και ώρα που έχει δηλώσει.
 6. (23/11/07) Οι σημειώσεις για τη γλώσσα Fortran και το βιβλίο για τη γλώσσα C++ θα διανέμονται από την Τρίτη 27/11/2007.
 7. (15/12/07) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
 8. (08/01/08) Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 15/01/2008, την Τετάρτη 16/01/2008 και την Πέμπτη 17/01/2008.
 9. (10/01/08) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα η τελική εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής (E-mail: vgeroyan@physics.upatras.gr)
Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, E-mail: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 09:00-11:00 (Φ7) 11:00-13:00 (ΑΜΦ11)
Πέμπτη 09:00-11:00 (Φ7) 11:00-13:00 (ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Δημήτρης Μπακάλης (Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00)

Αντικείμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στους Η/Υ: Αναπαράσταση Δεδομένων. Δομή και Οργάνωση Η/Υ. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μνήμη και Περιφερειακές Συσκευές. Λογισμικό. Αλγόριθμοι. Δομημένος Προγραμματισμός με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων /Αποτελεσμάτων. Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y (Microsoft Windows, Word, Excel, Internet) και στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται εδώ.
 2. Οι σημειώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Fortran βρίσκονται εδώ.
 3. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 4. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 5. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 6. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ελέγχου γνώσεων του βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση εργαστηρίου: 25%
Γραπτή εξέταση: 75%

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι