Ανακοινώσεις

  1. (29/09/06) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 02/10/2006 με βάση το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα.
  2. (02/10/06) Τα μαθήματα από τις 16/10/2006 θα διεξάγονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 09:00-11:00 και 11:00-13:00 με βάση το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
  3. (20/10/06) Οι σημειώσεις του μαθήματος θα διανέμονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:30-12:30 στο γραφείο 207.
  4. (16/11/06) Από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου μπορείτε να προσέρχεστε στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου (1ος όροφος, απέναντι από την αίθουσα 107) για να δηλώσετε το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε και να παραλάβετε το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων.
  5. (08/01/07) Οι σημειώσεις εισαγωγής στη γλώσσα C++ θα διανέμονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:30-12:30 στο γραφείο 207.
  6. (25/04/07) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
  7. (04/09/07) Πραγματοποιήθηκε η εξέταση του μαθήματος (μεταφερόμενη περίοδος Ιανουαρίου) στις 03/09/07.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής
Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 09:00-11:00 (Φ7) 11:00-13:00 (ΑΜΦ11)
Πέμπτη 09:00-11:00 (Φ7) 11:00-13:00 (ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Δημήτρης Μπακάλης (Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00)

Βιβλίο

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

  1. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
  2. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100%

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι