Ανακοινώσεις

 1. (18/6/18) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (28/9/18) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 2/10/18 και ώρα 9πμ στην αίθουσα Α11.
 3. (2/10/18) Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες στο Υπολογιστικό Κέντρο.
 4. (16/10/18) Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα θα γίνουν ηλεκτρονικά στο eclass από Παρασκευή 19/10/18 12:00 έως Πέμπτη 25/10/18 9:00 (επιλογή «Ομάδες Χρηστών»).
 5. (24/10/18) Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 2/11/18, σύμφωνα με το πρόγραμμα που βρίσκεται στην είσοδο του Υπολογιστικού Κέντρου.
 6. (7/11/18) Αναρτήθηκε η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
 7. (15/11/18) Το εργαστήριο της Παρασκευής 16/11/18 αναβάλλεται. Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 23/11/18.
 8. (11/12/18) Στο eclass, στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην είσοδο του Υπολογιστικού Κέντρου θα βρείτε ανακοίνωση για την εξέταση του εργαστηρίου.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, E-mail: bakalis@upatras.gr)
Εργαστήριο: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (E-mail: bakalis@upatras.gr)
Ζαχαρίας Ψυλλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (E-mail: psillaki@physics.upatras.gr)
Χρυσόστομος Κασίμης, ΕΔΙΠ (E-mail: chrkasim@upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 9:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Πέμπτη 9:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Αντικείμενο Μαθήματος

Δομημένος Προγραμματισμός στους Η/Υ με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων /Αποτελεσμάτων.

Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Συγγράμματα

Διαφάνειες κ.λπ.

Χρήσιμο Υλικό

 1. Το eclass του μαθήματος βρίσκεται εδώ (απαιτείται εγγραφή).
 2. Το πρώτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 3. Το δεύτερο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 4. Το τρίτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 5. Το τέταρτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 6. Το πέμπτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 7. Το έκτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 8. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται εδώ.
 9. Οι σημειώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Fortran βρίσκονται εδώ.
 10. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 11. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ και το αρχείο που χρειάζεστε βρίσκεται εδώ.
 12. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 13. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 14. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ελέγχου γνώσεων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 15. Εξοικειωθείτε με τις εντολές επιλογής και επανάληψης μέσα από ένα παιχνίδι (GetCoding: πατήστε εδώ).

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση εργαστηρίου: 25%
Γραπτή εξέταση: 75%

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι