Ανακοινώσεις

 1. (10/09/13) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (02/10/13) Το μάθημα θα ξεκινήσει την Τρίτη 8/10/2013 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. (10/10/13) Οι δηλώσεις προτίμησης τμημάτων για το εργαστήριο γίνονται στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου από Τρίτη 15/10/13 μέχρι και Τρίτη 22/10/13.
 4. (24/10/13) Τα εργαστήρια του μαθήματος ξεκινάνε από Τρίτη 29/10/13 σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει στην είσοδο του εργαστηρίου.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, E-mail: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11)
Πέμπτη 13:00-15:00 (ΑΜΦ11)
Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Αντικείμενο Μαθήματος

Δομημένος Προγραμματισμός στους Η/Υ με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων /Αποτελεσμάτων.

Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Το πρώτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 2. Το δεύτερο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 3. Το τρίτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 4. Το τέταρτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 5. Το πέμπτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 6. Το έκτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση βρίσκεται εδώ.
 7. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται εδώ.
 8. Οι σημειώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Fortran βρίσκονται εδώ.
 9. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 10. Οι οδηγίες εγκατάστασης των μεταγλωττιστών βρίσκονται εδώ, το αρχείο για το στάδιο 2 βρίσκεται εδώ και τα απαραίτητα αρχεία που θα χρειαστείτε για το στάδιο 4 βρίσκονται εδώ.
 11. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 12. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 13. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ελέγχου γνώσεων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση εργαστηρίου: 25%
Γραπτή εξέταση: 75%

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι