Ανακοινώσεις

 1. (09/07/08) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (22/09/08) Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 30/09/08 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. (30/09/08) Από την Πέμπτη 02/10/08 μπορείτε να προσέρχεστε στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου (1ος όροφος, δίπλα στην αίθουσα Φ2) για να δηλώσετε το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
 4. (30/09/08) Οι σημειώσεις θα διανέμονται από την Τρίτη 07/10/08 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00-12:30 στο γραφείο 207 (2ος όροφος).
 5. (20/10/08) Το εργαστήριο δεν θα διεξαχθεί την Τρίτη 21/10/2008 (και προφανώς την Τρίτη 28/10/2008). Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα αναπλήρωσής τους.
 6. (04/11/08) Το εργαστήριο της Τρίτης 21/10/2008 που δεν έγινε θα διεξαχθεί την Τρίτη 11/11/2008.
 7. (11/11/08) Το εργαστήριο της Τρίτης 28/10/2008 που δεν έγινε θα διεξαχθεί την Τρίτη 18/11/2008.
 8. (18/11/08) Το κείμενο της εργαστηριακής ενότητας 4 αντικαθίσταται με νεότερη έκδοση.
 9. (19/11/08) Ξεκίνησε η διανομή των 2 εκ των 4 συγγραμμάτων του ελεύθερου εμπορίου.
 10. (25/11/08) τη Δευτέρα 1/12/08 θα γίνει έκτακτο μάθημα 11:00-12:00 και 14:00-15:00.
 11. (11/12/08) Ξεκίνησε η διανομή των υπολοίπων συγγραμμάτων του ελεύθερου εμπορίου.
 12. (15/12/08) Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, αφού αναπληρωθούν πρώτα τα εργαστήρια που δεν έγιναν λόγω των καταλήψεων.
 13. (08/01/09) Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 20/01, Τετάρτη 21/01 και Πέμπτη 22/01.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής (E-mail: vgeroyan@physics.upatras.gr)
Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, E-mail: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11, Φ7)
Πέμπτη 09:00-11:00 (ΑΜΦ11, Φ7)
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (Εργαστήριο)
Ώρες γραφείου: Δημήτρης Μπακάλης (Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00)

Αντικείμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στους Η/Υ: Αναπαράσταση Δεδομένων. Δομή και Οργάνωση Η/Υ. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μνήμη και Περιφερειακές Συσκευές. Λογισμικό. Αλγόριθμοι.

Δομημένος Προγραμματισμός με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων /Αποτελεσμάτων.

Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y (Microsoft Windows, Word, Excel, Internet) και στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Συγγράμματα

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται εδώ.
 2. Οι σημειώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Fortran βρίσκονται εδώ.
 3. Το φυλλάδιο των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκεται εδώ.
 4. Η νέα έκδοση του κειμένου της εργαστηριακής ενότητας 4 βρίσκεται εδώ.
 5. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 6. Οι πηγαίοι κώδικες των παραδειγμάτων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.
 7. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ελέγχου γνώσεων του πρώτου βιβλίου της C++ βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Εξέταση εργαστηρίου: 25%
Γραπτή εξέταση: 75%

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι