Ανακοινώσεις

  1. (27/9/17) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασόπουλος, Καθηγητής (Γραφείο: 101, 1ος όροφος, Email: vassilis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Πέμπτη 11:00-12:00, Παρασκευή 11:00-13:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: ,

Συγγράμματα

  1. M. Morris Mano, M. Ciletti, Ψηφιακή Σχεδίαση (5η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2013.
  2. W. Kleitz, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (8η έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

  1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
  2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
  3. Ένα τυπολόγιο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο βρίσκεται εδώ.
  4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.
  5. Μια εφαρμογή για πίνακες αλήθειας, ελαχιστόρους, μεγιστόρους και χάρτες Karnaugh βρίσκεται εδώ.
  6. Σημειώσεις για την ανάλυση/σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων καθώς και για αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες και αθροιστές βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι