Ανακοινώσεις

 1. (21/8/16) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (30/9/16) Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 6/10/2016 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. (13/10/16) Tην Πέμπτη 20/10/2016 το μάθημα θα γίνει 10-12 αντί για 11-12.
 4. (20/10/16) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ένα πρώτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 5. (27/10/16) Tην Πέμπτη 3/11/2016 το μάθημα θα γίνει 10-12 αντί για 11-12.
 6. (11/11/16) Αναβάλλεται το μάθημα της Παρασκευής 18/11/2016, λόγω της προόδου σε άλλο μάθημα της κατεύθυνσης.
 7. (11/11/16) Tην Πέμπτη 24/11/2016 το μάθημα θα γίνει 10-12 αντί για 11-12.
 8. (24/11/16) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ένα δεύτερο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 9. (28/11/16) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.
 10. (2/12/16) Αναβάλλεται το μάθημα της Πέμπτης 8/12/2016, λόγω της προόδου σε άλλο μάθημα της κατεύθυνσης. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 10-11πμ.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Πέμπτη 11:00-12:00, Παρασκευή 11:00-13:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 12:00-13:00

Συγγράμματα

 1. M. Morris Mano, M. Ciletti, Ψηφιακή Σχεδίαση (5η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2013.
 2. W. Kleitz, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (8η έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Ένα τυπολόγιο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο βρίσκεται εδώ.
 4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.
 5. Μια εφαρμογή για πίνακες αλήθειας, ελαχιστόρους, μεγιστόρους και χάρτες Karnaugh βρίσκεται εδώ.
 6. Σημειώσεις για την ανάλυση/σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων καθώς και για αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες και αθροιστές βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι