Ανακοινώσεις

 1. (1/2/16) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (10/2/16) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 15/2/2016. θα γίνει ενημέρωση στους φοιτητές του 3ου έτους που ενδιαφέρονται για την κατεύθυνση της "Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Επεξεργασίας Σήματος".
 3. (16/2/16) Tη Δευτέρα 22/2/2016 το μάθημα θα γίνει 11-1μμ αντί για 12-1μμ.
 4. (29/2/16) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ένα πρώτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 5. (1/3/16) Tη Δευτέρα 7/3/2016 το μάθημα θα γίνει 11-1μμ αντί για 12-1μμ.
 6. (21/3/16) Tη Δευτέρα 28/3/2016 το μάθημα θα γίνει 11-1μμ αντί για 12-1μμ.
 7. (22/3/16) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ένα δεύτερο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 8. (28/3/16) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα η εξεταστέα ύλη.
 9. (11/4/16) Tην Τρίτη 12/4/2016 το μάθημα θα γίνει 2-5μμ αντί για 2-4μμ.
 10. (11/4/16) Tη Δευτέρα 18/4/2016 το μάθημα δεν θα γίνει λόγω της παρουσίασης των κατευθύνσεων.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Δευτέρα 12:00-13:00, Τρίτη 14:00-16:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Συγγράμματα

 1. M. Morris Mano, M. Ciletti, Ψηφιακή Σχεδίαση (5η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2013.
 2. J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Ένα τυπολόγιο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο βρίσκεται εδώ.
 4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.
 5. Μια εφαρμογή για πίνακες αλήθειας, ελαχιστόρους, μεγιστόρους και χάρτες Karnaugh βρίσκεται εδώ.
 6. Σημειώσεις για την ανάλυση/σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων καθώς και για αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες και αθροιστές βρίσκονται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι