Ανακοινώσεις

 1. (18/02/14) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (20/02/14) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25/2/2014 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. (04/03/14) Η 3η ώρα του μαθήματος αντί για Τρίτη 4-5μμ θα γίνεται κάθε Τετάρτη 9-10πμ.
 4. (18/03/14) Αναρτήθηκε ένα πρώτο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 5. (08/04/14) Η 3η ώρα του μαθήματος θα γίνεται κάθε Τετάρτη 1-2μμ.
 6. (29/04/14) Αναρτήθηκε ένα δεύτερο σύνολο ασκήσεων για εξάσκηση.
 7. (13/05/14) Την Τετάρτη 14/5 θα γίνει μία επιπλέον ώρα με ασκήσεις 12-1μμ στην αίθουσα Φ3.
 8. (14/05/14) Δείτε την εξεταστέα ύλη του μαθήματος στην ενότητα "Χρήσιμο Υλικό".

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 14:00-16:00, Τετάρτη 13:00-14:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Συγγράμματα

 1. M. Morris Mano, M. Ciletti, Ψηφιακή Σχεδίαση (5η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2013.
 2. J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Ένα τυπολόγιο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο βρίσκεται εδώ.
 4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Γραπτή εξέταση: 100%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι