Ανακοινώσεις

 1. (08/02/12) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 20/02/2012 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 2. (20/02/12) Το μάθημα της Δευτέρας 27/02/2012 θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 02/03/2012 και ώρα 15:00-18:00.
 3. (02/03/12) Ανακοινώθηκε το πρώτο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης Δευτέρα 26/03/2012.
 4. (12/03/12) Την Πέμπτη 15/03/2012 και ώρα 15:00-17:00 (3-5μμ) θα γίνει έκτακτο μάθημα στην αίθουσα Φ3.
 5. (19/03/12) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για την εξέταση της προόδου.
 6. (26/03/12) Ανακοινώθηκε το δεύτερο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης Δευτέρα 14/05/2012.
 7. (26/03/12) Η πρόοδος του μαθήματος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 05/04/2012 και ώρα 18:00-20:00 στην αίθουσα Φ3.
 8. (14/05/12) Την Τρίτη 15/05/2012 και ώρα 11:00-13:00 θα γίνει έκτακτο μάθημα στην αίθουσα Φ3.
 9. (15/05/12) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για την τελική εξέταση.
 10. (21/05/12) Η εξέταση του μαθήματος για την περίοδο Ιουνίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08/06/2012 και ώρα 12:30-14:30 στην αίθουσα Φ3.
 11. (31/08/12) Η εξέταση του μαθήματος για την περίοδο Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21/09/2012 και ώρα 15:00-17:00 στην αίθουσα Φ3.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτρης Μπακάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Δευτέρα 15:00-18:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Συγγράμματα

 1. M. Morris Mano, Ψηφιακή Σχεδίαση (4η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
 2. J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Η εξεταστέα ύλη της προόδου βρίσκεται εδώ.
 4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Σύνολα ασκήσεων: 10%
Πρόοδος: 20%
Τελική γραπτή εξέταση: 70%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Οι βαθμοί των ασκήσεων και της προόδου υπολογίζονται μόνο την κανονική περίοδο (Ιουνίου).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι