Ανακοινώσεις

 1. (09/02/11) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 21/02/2011 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 2. (09/02/11) Ανακοινώθηκε το πρώτο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης 04/04/2011.
 3. (27/03/11) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη της προόδου.
 4. (04/04/11) Ανακοινώθηκε το δεύτερο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης 23/05/2011.
 5. (04/04/11) Η εξέταση προόδου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13/04/2011 και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα Φ3.
 6. (23/05/11) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης.
 7. (23/05/11) Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 15:30-18:30 στην αίθουσα Φ3.
 8. (13/07/11) Η εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16/09/2011 και ώρα 16:00-19:00 στην αίθουσα Φ3.
 9. (25/10/11) Η εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου για τους επι πτυχίω φοιτητές θα διεξαχθεί την Πέμπτη 03/11/2011 και ώρα 16:00-18:00 στην αίθουσα Φ3.
 10. (12/01/12) Η εξέταση της περιόδου Ιανουαρίου για τους επι πτυχίω φοιτητές θα διεξαχθεί την Πέμπτη 09/02/2012 και ώρα 16:00-18:00 στην αίθουσα Φ3.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Δευτέρα 10:00-13:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Συγγράμματα

 1. M. Morris Mano, Ψηφιακή Σχεδίαση (4η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
 2. J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Η εξεταστέα ύλη της προόδου βρίσκεται εδώ.
 4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Σύνολα ασκήσεων: 10%
Πρόοδος: 20%
Τελική γραπτή εξέταση: 70%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Οι βαθμοί των ασκήσεων και της προόδου υπολογίζονται μόνο την κανονική περίοδο (Ιουνίου).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι