Ανακοινώσεις

 1. (04/02/10) Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 16/02/2010 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 2. (04/02/10) Το μάθημα θα γίνεται κάθε Τρίτη 14:00-16:00 στην αίθουσα Φ2 και κάθε Τετάρτη 13:00-14:00 στην αίθουσα Φ3.
 3. (02/03/10) Ανακοινώθηκε το πρώτο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης 23/03/10.
 4. (24/03/10) Ανακοινώθηκε το δεύτερο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης 05/05/10.
 5. (14/04/10) Η εξέταση προόδου θα διεξαχθεί την Τρίτη 27/04/10 και ώρα 14:00-16:00 στην αίθουσα Φ2.
 6. (14/05/10) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης.
 7. (27/05/10) H τελική εξέταση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και ώρα 12:30 στην αίθουσα Φ2.
 8. (06/09/10) H εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 (4:00μμ) στην αίθουσα Φ2.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 14:00-16:00 (Φ2)
Τετάρτη 13:00-14:00 (Φ3)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Συγγράμματα

 1. M. Morris Mano, Ψηφιακή Σχεδίαση (4η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2009.
 2. J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Η εξεταστέα ύλη της προόδου βρίσκεται εδώ.
 4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Σύνολα ασκήσεων: 10%
Πρόοδος: 20%
Τελική γραπτή εξέταση: 70%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Οι βαθμοί των ασκήσεων και της προόδου υπολογίζονται μόνο την κανονική περίοδο (Ιουνίου).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι