Ανακοινώσεις

 1. (23/02/09) Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος.
 2. (03/03/09) Το μάθημα γίνεται κάθε Τρίτη 16:00-18:00 και Τετάρτη 12:00-13:00.
 3. (10/03/09) Ανακοινώθηκε το πρώτο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης 31/03/09.
 4. (17/03/09) Το μάθημα της Τετάρτης 18/03/09 αναβάλλεται. Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 20/03/09 και ώρα 13:00-15:00 στην αίθουσα Φ2.
 5. (07/04/09) Ανακοινώθηκε το δεύτερο σύνολο ασκήσεων. Προθεσμία παράδοσης 12/05/09.
 6. (08/04/09) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη της προόδου.
 7. (05/05/09) Η πρόοδος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαίου και ώρα 15:00-17:00 στην αίθουσα Φ2.
 8. (19/05/09) Το μάθημα της Τετάρτης 20/05/09 αναβάλλεται. Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 22/05/09 και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα Φ2.
 9. (03/06/09) Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης.
 10. (02/07/09) Οι βαθμοί της περιόδου Ιουνίου αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής (2ος όροφος).

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Δημήτρης Μπακάλης, Λέκτορας (Γραφείο: 105, 1ος όροφος, Email: bakalis@physics.upatras.gr)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ώρες μαθήματος: Τρίτη 16:00-18:00 (Φ2)
Τετάρτη 12:00-13:00 (107)
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 11:00-13:00

Βιβλίο

 1. M. Morris Mano, Ψηφιακή Σχεδίαση (3η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2005.
 2. J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.
 3. Θ. Λ. Δεληγιάννης, Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Κυκλώματα, Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών, 2005.
 4. Α. Σκόδρας, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Πυλών TTL-MOS, Πάτρα, 2000.

Διαφάνειες

Χρήσιμο Υλικό

 1. Οι εκφωνήσεις του πρώτου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 2. Οι εκφωνήσεις του δεύτερου συνόλου ασκήσεων βρίσκονται εδώ.
 3. Η εξεταστέα ύλη της προόδου βρίσκεται εδώ.
 4. Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης βρίσκεται εδώ.

Απαιτήσεις

Βαθμολόγηση

Σύνολα ασκήσεων: 10%
Πρόοδος: 20%
Τελική γραπτή εξέταση: 70%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο τελικός βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 4.75.

Οι βαθμοί των ασκήσεων και της προόδου υπολογίζονται μόνο την κανονική περίοδο (Ιουνίου).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι