Γενικά Στοιχεία :
 

Επώνυμο / Όνομα: Σουλιώτης Γεώργιος

Bαθμίδα: E.T.E.Π

Γραφείο: Ισόγειο Κτιρίου Φυσικής

 

Τηλ. : 2610 99 6068
Fax : 2610 99 7456
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Προσωπική Σελίδα

 

Σπουδές :
  • [2003] Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. (τίτλος διδακτορικής διατριβής: “Ολοκληρωμένα αναλογικά δομικά κυκλώματα”)
  • [1998] Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • [1993] Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Eρευνητικά Ενδιαφέροντα :

Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Σχεδιασμού Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Mixed signal and full custom VLSI design in CMOS, Bipolar and BiCMOS.
  • Current-mode circuits.
  • High-speed electronics (10Gb/s-40Gb/s) for optical networks.
  • Electronic circuits for broadband communications (xDSL).
  • Oscillators and chaotic circuits.
  • Analog circuits, filters and automatic tuning systems.

 

Διδακτικό Έργο :

Προπτυχιακά Μαθήματα

 

Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

 

©2008-2016 | Department of Physics - Electronics Laboratory

University of Patras